+353 (0)21 4274904 Reception

Gaeilge

Ofráiltear Gaeilge ag dá leibhéal - an Teastas Sóisearach agus Teastas na hArdteistiméireachta

Tá ainm in airde ar Cholaiste Chríost Rí mar scoil ina chaitear go díograiseach leis an nGaeilge a chothú agus a bheoú. Tá Roinn na Gaeilge bródúíl as an teist sin agus oibrímid go dúthraitheach chun éispéireas na ndaltaí sa Ghaeilge a bheith ar árd-chaighdeán.

Tá an-bhéim ar úsáid na teanga. Tá sé d’aidhm ag an múinteoir deiseanna a chur ar fáil don dalta ionas gur féidir leis an teanga a úsáid chun é féin agus a shaol a chur in iúl, an méid is mó den teanga sa timpeallacht a aithint agus a thuiscint, a aird a dhíriú ar bhealaí le cur lena thuiscint agus lena úsáid  agus é a thabhairt i dtaithí ar léitheoireacht sa Ghaeilge.

Tá deis ag gach dalta idir an chéad bhliain agus an séú bliain an Ghaeilge a dhéanamh. Táimid ag tnúth le Seachtain na Gaeilge 2015 sa scoil agus beidh clár leathan d’eachtraí ar fail arís i mbliana.

Ghlac an Roinn páirt i pPonc ar TG4 i 2013. .

Paddy Andrews, Ceann na Roinne 2014/2015.

Image: 
Course: 
Back to Top