Gaeilge

Ofráiltear Gaeilge ag dá leibhéal – an Teastas Sóisearach agus Teastas na hArdteistiméireachta. Tá ainm in airde ar Choláiste Chríost Rí mar scoil ina chaitear go díograiseach leis an nGaeilge a chothú agus a bheoú.

Tá Roinn na Gaeilge bródúíl as an teist sin agus oibrímid go dúthraitheach chun éispéireas na ndaltaí sa Ghaeilge a bheith ar árd-chaighdeán.

Tá an-bhéim ar úsáid na teanga. Tá sé d’aidhm ag an múinteoir deiseanna a chur ar fáil don dalta ionas gur féidir leis an teanga a úsáid chun é féin agus a shaol a chur in iúl, an méid is mó den teanga sa timpeallacht a aithint agus a thuiscint, a aird a dhíriú ar bhealaí le cur lena thuiscint agus lena úsáid agus é a thabhairt i dtaithí ar léitheoireacht sa Ghaeilge.

Please click here for further information on Gaeilge.

How to Apply

If you’d like to request an application pack for our school please contact the office by phone or email.